تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیازجهت نصب SQL Server 2019


Hard Disk
فضای هارد دیسک مورد نیاز جهت نصب SQL SERVER 2019 حداقل 6 گیگابایت می باشد که فضای لازم بابت نصب هرآیتم از قابلیت های آن می توان به جدول ذیل اشاره کرد:


Disk Space Features
1480 MB Database Engine and data files, Replication, Full-Text Search, and Data Quality Services
2744 MB Database Engine (as above) with R Services (In-Database)
4194 MB Database Engine (as above) with Poly Base Query Service for External Data
698 MB Analysis Services and data files
967 MB Reporting Services
280 MB Microsoft R Server (Standalone)
1203MB Reporting Services – SharePoint
325 MB Reporting Services Add-in for SharePoint Products
121 MB Data Quality Client
328 MB Client Tools Connectivity
306 MB Integration Services
445 MB Client Components (other than SQL Server Books Online components and Integration Services tools)
280 MB Master Data Services
27 MB SQL Server Books Online Components to view and manage help content
8030 MB All Features
Monitor
حداقلSuper-VGA (800x600)یا بالاتر از آن

Memory
نسخهExpress : حداقل512MB ,پیشنهاد شده 1GIG
سایر نسخه ها: حداقل1GIG ,پیشنهاد شده 4GIG

Processor Speed
حداقل: x64 Processor: 1.4 GHz
پیشنهاد شده: 2.0 GHz یا بالاتر

Operating System
Windows 10 TH1 1507و یا بالاتر
Windows Server 2016و یا بالاتر

.NET Framework
حداقل نسخه قابل نصب روی سیستم عامل