حسابداری : سیستم حسابداری ITC به شما این امکان را میدهد تا با تعریف کاربران با سطوح دسترسی مختلف امکان ورود اطلاعات حسابداری را ایجاد کرده وبدلیل یکپارچگی سیستم از سایر سیستم ها اسنادی سمت حسابداری ارسال می شود که کاربربا سریعترین زمان تنها کافی است آن را ثبت نماید . همچین بستن خودکار حساب‌های سود و زیان و صدور سند اختتامیه و افتتاحیه، عملیات پایان سال مالی را به راحتی و به سادگی امکان پذیر کرده است .

سیستم حسابداری
سیستم اموال و دارایی ثابت

اموال و دارایی های ثابت : سیستم دارایی ثابت ITC به کاربر این امکان را می دهد که ورود اطلاعات دارایی خود را به سادگی انجام داده و عملیات روی پلاک ها و محاسبه استهلاک دوره ای را با سرعت بالایی اعمال نماید.

بودجه : سیستم بودجه سیستمی است جامع که دقت پیش بینی ها را افزایش داده و سبب بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران در شرایط حال و اینده می گردد. مبنای عملکرد این سیستم بر پایه ی پیش بینی می باشد .که با وجود سیستم بودجهسیستم بودجه سیستمی است جامع که دقت پیش بینی ها را افزایش داده و سبب بهبود کیفیت تصمیم گیری مدیران در شرایط حال و آینده می گردد. مبنای عملکرد این سیستم بر پایه ی پیش بینی می باشد .که با وجود سیستم بودجه ITC با اعمال محدودیت و ایجاد دوره های مختلف روی بودجه مصوب می توان احتمال خطا در استفاده از آن را تا حد امکان به صفر رساند.

سیستم بودجه