حقوق و دستمزد : محاسبه حقوق و مزایای خارج از حقوق و عیدی و سنوات از مهم ترین و سخت ترین محاسبات بخش‌های مالی و اداری هر شرکتی است که سیستم حقوق و دستمزد ITC با پیاده سازی فرمول ها به ساده ترین شکل توسط کاربر بدون هیچ گونه محدودیتی و ورود اطلاعات احکام و پرسنل و کارکرد (به صورت دستی یا اتومات)و همچین تهیه دیسکت های بانک و مالیات و بیمه این کار را برای تمامی کاربران به ساده ترین شکل ممکن پیاده سازی کرده است

سیستم حقوق و دستمزد

آموزش : سیستم آموزش ITC با توجه به یکپارچگی با احکام کارگزینی این امکان را به مشتری داده تا با انتقال امتیاز دوره هر پرسنل تغییرات حکمی به راحتی اعمال گردد .کاربر با تعریف دوره های آموزشی و سوابق آموزشی هر پرسنل و همچنین پیاده سازی فرم های نظر سنجی، سیستم آموزش شرکت را به بهترین شکل ممکن مکانیزه میکند .

سیستم آموزش

درمان : به کمک سیستم درمان ITC می توان اطلاعات مربوط به قرارداد و هزینه و غرامت های بیمه درمانی هر شرکت را به صورت منسجم پیاده سازی کرد و در هنگام نیاز گزارش های کاربردی آن را مورد استفاده قرارداد.

سیستم درمان

حضور و غیاب : سیستم حضور و غیاب ITC با پیاده سازی امکاناتی از قبیل تعریف انواع شیفت‌های کاری به صورت متنوع و انواع مرخصی و محاسبه آن ، تردد پرسنل و ارسال آن به سیستم حقوق و دستمزد باعث تسهیل در کار کاربران شده که با توجه به گزارشهای جامع موجود امکان کنترل آنرا به صورت دقیق ایجاد کرده است.

سیستم حضور و غیاب

پرسنلی : یکی از مهم‌ترین اطلاعات در سازمان‌های مختلف، اطلاعات پرسنلی آن سازمان است. با توجه به اینکه این اطلاعات در تصمیم‌گیری مدیران و محاسبه حقوق ماهیانه نقش بسیار زیادی داشته ، حفظ و نگهداری این اطلاعات یکی از دغدغه‌های اساسی مدیران سازمان است. یکی از راه‌های حفظ این اطلاعات استفاده از نرم‌ افزار پرسنلی است.

سیستم پرسنلی

رفاه : سیستم رفاه ITC با هدف مکانیزه کردن اطلاعات مربوط به تسهیلات اعم از وام های بلند مدت و کوتاه مدت و خانه های سازمانی و کمک هزینه پرسنلی و البسه و سایر موارد ،نیازهای کاربررا پاسخگو می باشد .

سیستم رفاه